Artigos 2023

Artigos 2023 López-Canabal, Cristina A. (2023). “A invisibilidade literaria das linguas cooficiaisdentro do Estado español: unha achega recente”.En Viceversa, núm. 22._____. (2023). “As zonas de contacto das diferentes linguas da península ibérica: unha achega...

Artigos 2022

Artigos 2022 Baltrusch, Burghard. (2022). “O memorial de Blimunda — reflexoes sobre a reinvencao da etica em Jose Saramago”. Revista de Estudos Saramaguianos, 15, pp. 40-67. _____. (2022). “Sobre o poetico e o politico em Jose Saramago.” Cincinnati Romance Review....

Artigos 2021

Artigos 2021 Baltrusch, Burghard. (2021). «Sobre o poético e político na obra de Jorge de Sena». En Santa Bárbara Portuguese Studies. ISSN: 1077-5943. Bermúdez Montes, María Teresa (EN PRENSA). “Camiñando nas marxes con Xohán Casal: espiritualidade popular e expresión...

Artigos 2020

Artigos 2020 Andrés Padín, Tamara. (2020). «A experiencia de autotradución poética de Corpo de Antiochia: un exercicio de tensión textual e paratextual froito dunha realidade asimétrica.» Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies, Vol. I, pp. 100-124. ...

Artigos 2019

Artigos 2019 Baltrusch, Burghard. (2019). “A arte é o que fica na história” — O Ano de 1993 de José Saramago e as ilustrações de Graça Morais”, Bulletin of Hispanic Studies. _____. (2019). “Os problemas da edição crítica de Alberto Caeiro/Fernando Pessoa: Elementos...

Artigos 2018

Artigos 2018 Angueira Viturro, Anxo. (2018). «Manuel Barros, crítico e tradutor de Rosalía.» Follas novas: revista de estudos rosalianos, ISSN 2530-3813, Nº. 3, pp. 112-122. _____. (2018).»O «Entremés gallego» (ca. 1708-1712)unha descuberta extraordinaria.»  A Trabe...